Nakon intervjua

Ako je vaša viza odobrena, saznat ćete kada i kako ćete dobiti putovnicu s vizom. Pažljivo pročitajte informacije na Procedura za zaručničku vizu na usvisas.state.gov da se upoznate s procedurom nakon dobivanja vize, ulaskom u SAD, i drugim važnim informacijama.