Viza na osnovi zaruka

Zaručnička K-1 neuseljenička viza namijenjena je strancu zaručniku/zaručnici američkog državljanina. K-1 viza omogućuje strancu zaručniku/zaručnici američkog državljanina da otputuje u SAD i sklopi brak s američkim sponzorom u roku 90 dana od ulaska u zemlju. Više o zaručničkim vizama saznajte na zaručničke vize na usvisas.state.gov.