Intervju

Nakon što ste prošli sve korake na Immigrant Visa Process na usvisas.state.gov, uključujući plaćanje potrebnih naknada i elektroničkog slanja obrasca za useljeničku vizu (DS-260), garantnog pisma, i dopunske dokumentacije u Nacionalni centar za vize (NVC), vaši će dokumenti biti pregledani radi utvrđivanja potpunosti. Kad se vaš predmet kvalificira za intervju, NVC će vam zakazati termin za intervju s konzulom.

Više o procesu intervjua pročitajte na usvisas.state.gov.