Status predmeta

Na kraju intervjua za useljeničku vizu, konzul će vam reći je li vaša viza odobrena ili odbijena.

Neki zahtjevi zahtijevaju dodatnu administrativnu proceduru, za koju je potrebno još vremena nakon razgovora s konzulom, o čemu ćete biti obaviješteni. Većina  zahtjeva za dodatnu administrativnu proceduru rješava se u roku 60 dana od dana intervjua. Kad je dodatna administrativna procedura potrebna, potrebno vrijeme može varirati o specifičnim okolnostima svakog pojedinog predmena. Status vašeg predmeta možete provjeriti na ceac.state.gov.

Ako je vaša viza odbijena potrebne informacije o osnovima za odbijanje i izuzećima možete pronaći na usvisas.state.gov.