Useljenje na obiteljskoj osnovi

Temeljem odredbi američkog useljeničkog zakona, posebice Zakona o useljenju i državljanstvu (INA) postoje dvije grupe useljeničkih viza na obiteljskoj osnovi. Pogledajte naš Katalog viza na usvisas.state.gov da saznate više o spomenutim kategorijama useljeničkih viza, kao i o drugim kategorijama useljeničkih viza za Sjedinjene Države, uključujući i naš Program visa za povećanje raznolikosti useljeništva.

Da biste podnijeli zahtjev za useljeničku vizu na obiteljskoj osnovi, slijedite korake na Immigrant Visa Process na usvisas.state.gov. Nakon što prođete sve korake, za daljnje smjernice i upute proučite i upute koje ćete dobiti od Nacionalog Centra za Vize (NVC), zajedno s informacijama s njihove mrežne stranice.

Ranije su svi useljenici u SAD koji prvi puta ulaze u zemlju u ručnoj prtljazi morali nositi kuvertu s dopunskim dokumentima (IV paket) koja je sastavni dio useljeničke vize, i predati ju na granici službeniku američke Službe za carinu i zaštitu granice. 2017. godine State Department počeo je koristiti internetski aplikacijski centar za prikupljanje, pregled i obradu traženih dokumenata koji su se nekad nalazili u IV paketu.

IV paketi se sad elektronički šalju Službi za carinu i zaštitu granice i dostupni su na mjestu ulaska u zemlju (U.S. Port of Entry).

Svaki useljenik koji ima vizu s posebnom anotacijom ne mora u ručnoj prtljazi nositi IV paket.

Dopunske informacije o elektroničkom procesiranju dostupne su na https://nvc.state.gov/ceac.