Useljenje na osnovi zaposlenja

Svake fiskalne godine (od 1. listopada – 30. rujna) na raspolaganju je otprilike 140.000 viza na osnovi zaposlenja osobama koje se kvalificiraju prema odredbama američkog zakona o useljenju, posebice Zakona o useljenju i državljanstvu (INA). Useljeniče vize na osnovi zaposlenja dijele se u pet preferencijskih kategorija. Neki bračni drugovi i djeca mogu se pridružiti ili naknadno doći useljenicima koji su dobili useljeničku vizu na osnovi zaposlenja. Više o pet preferencijskih kategorija useljeničkih viza na osnovi zaposlenja pročitejte na usvisas.state.gov.

Da biste podnijeli za htjev zaposlenja slijedite korake na Immigrant Visa Process na usvisas.state.gov. Nakon što ste napravili sve korake, proučite upute koje ste dobili od Nacionalnlog Centra za Vize (NVC), kao i informacije s ove mrežne stranice za daljnje smjernice i upute.