Intervju

Nakon što ste prošli sve korake na Diversity Visa Process na usvisas.state.gov, uključujući elektroničko slanje obrasca za useljeničku vizu (DS-260), od Kentucky Consular Centra (KCC) dobit ćete email obavijest da vam je zakazan termin za intervju. U emailu će biti uputa da se prijavite na Entrant Status Check na Electronic Diversity Visa (E-DV) mrežnoj stranici s vašim potvrdnim brojem DV prijave da saznate datum, vrijeme i mjesto vašeg intervjua.