Status predmeta

Na kraju intervjua za useljeničku vizu, konzul će vam reći je li vaša viza odobrena ili odbijena

Neki zahtjevi zahtijevaju dodatnu administrativnu proceduru, za koju je potrebno još vremena nakon razgovora s konzulom, o čemu ćete biti obaviješteni. Većina dodatne administrativne procedure rješava se u roku 60 dana od dana intervjua. Kad je administrativna procedura potrebna, vrijeme koje je potrebno može varirati o specifičnim okolnostima svakog pojedinog predmena. Status vašeg predmeta možete provjeriti na ceac.state.gov.

Ako je vaša viza odbijena potrebne informacije o osnovima za odbijanje i izuzećima možete pronaći na usvisas.state.gov.