Nakon intervjua

Ako je vaša viza odobrena, saznat ćete kada i kako ćete dobiti putovnicu s vizom. Pažljivo pročitajte Nakon intervjua na usvisas.state.gov da se upoznate s procedurom nakon dobivanja vize, ulaskom u SAD, plaćanjem useljeničke naknade USCIS-u (naknada za izradu zelene karte), i drugim važnim informacijama.