Useljeničke vize

Useljeničke vize za SAD-u obrađuju se za hrvatske državljane i osobe sa stalnim boravkom u Hrvatskoj. Strani državljanin koji se želi useliti u pravilu mora biti sponzoriran od strane državljanina Sjedinjenih Američkih Država, ili osobe sa stalnim boravkom, ili budućeg poslodavca, te imati odobrenu molbu prije nego podnese zahtjev za useljeničku vizu. Sponzor započinje proces podnošenjem molbe za stranog državljanina Američkoj imigracijskoj službi (USCIS). Možete pregledati naš Katalog viza na usvisas.state.gov da saznate više o različitim kategorijama useljeničkih viza za SAD, uključujući i program “Lutrije za zelenu kartu“(Diversity Visa Program). Zatim slijedite korake procesa za useljeničke vize Immigrant Visa Process ili procesa za ”lutriju“ Diversity Visa Process na usvisas.state.gov za početak podnošenja zahtjeva za useljeničku vizu.

Nakon što USCIS (Američka imigracijska služba) odobri Vašu molbu, te nakon završetka procesa u Nacionalnom centru za vize (NVC – National Visa Center), ili, ako ste izvučeni na “Lutriji za zelenu kartu“ (Diversity Visa Lottery), nakon završetka procesa u Konzularnom centru u Kentuckyju (KCC – Kentucky Consular Center), za daljnje smjernice i upute pogledajte upute koje ste primili od NVC-a ili KCC-a, zajedno s podacima na ovoj internetskoj stranici.

Useljeničke vize