Glasovanje

Sada svi državljani SAD-a mogu elektronski primati prazne glasačke listiće. Ovisno o državi u kojoj imate pravo glasa, možete dobiti svoj listić putem e-pošte, telefaksa ili isti možete preuzeti na internetu. Da biste započeli, idite na http://www.FVAP.gov da biste popunili novi obrazac Federal Post Card Application (FPCA), ispišite i potpišite obrazac, a zatim ga vratite u svoj lokalni ured za izbore u Sjedinjenim Državama. Preporučamo američkim državljanima koji žive u inozemstvu da steknu naviku popunjavanja FPCA svakog siječanja. U obrazac biste trebali uključiti svoju email adresu, tako da vaši izborni dužnosnici mogu lakše doći do vas ako postoji problem. Ako vaša savezna država dostavlja glasačke listiće samo faksom, svakako unesite svoj broj faksa. Ako zatražite elektronsku isporuku i uključite svoju adresu e-pošte ili broj faksa, primit ćete prazan glasački listić 45 dana prije općih i srednjoročnih izbora i općenito 30 dana prije posebnih, primarnih i izbora za federalne urede. Većina saveznih država sada ima web stranice za provjeru registracije birača, a mnogi nude način praćenja statusa vaše registracije i glasačkih listića.