Ovjere dokumenata

Napomena: Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a ne preuzima nikakvu odgovornost za profesionalne sposobnosti ili ugled, ili kvalitetu usluga koje pružaju entiteti i pojedinci čija se imena nalaze na sljedećim popisima. Uvrštavanje na ovaj popis ni u kom slučaju nisu preporuka Ministarstva ili američke vlade. Imena su poredana abecednim redom, a poredak u kojem se pojavljuju nema drugog značaja. Podaci koji se nalaze na listama dostavljena su direktno od strane ponuđača lokalnih usluga; Ministarstvo nije u stanju jamčiti za takve informacije.

Poslove javnobilježničkih ovjera obavljamo za sve američke građane kao i za strance koji ovjerevaju dokumente koji će se koristiti u Sjedinjenim Državama. Konzularni sklužbenici obavljaju javnobilježničke poslove ovjere dokumenata poput izjava danih pod prisegom, punomoći, pisanih izjava, kupoprodajnih ugovora, ovjera hrvatske putovnice za potrebe dobivanja poreznog broja u Sjedinjenim Američkim Državama, itd.

Napomena: Ne možemo izvršiti ovjeru dokumenata izdanih u Sjedinjenim Državama kao što su: vjenčani listovi, rješenja o razvodu braka, smrti listovi, itd. Sukladno odredbama Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, “Apostille” nadovjera javnih isprava je u nadležnosti državnog tajništva savezne države u kojoj je dokument izdan. Ako je riječ o dokumentu koji su izdale savezne vlasti, nadovjera se vrši u Ministarstvu vanjskih poslova (State Department) u Washingtonu. Informacije o tome kako u Sjedinjenim Američkim Državama dobiti Apostille na javnoj ispravi sukladno odredbama Haške konvencije možete naći ako kliknete ovdje.

Kako biste izvršili ovjeru dokumenta morate zakazati termin na internetu a po zakazanom terminu dođite osobno te ponesite sljedeće:

  1. Valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu;
  2. Dokument koji želite ovjeriti. (Molimo nemojte potpisivati dokumente unaprijed jer ih morate potpisati pred konzularnim službenikom);
  3. Sredstva za plaćanje naknade u dolarima, kunama ili kreditnom karticom (ne primamo čekove);
  4. Ako je preduvjet za ovjeru nazočnost svjedoka, molimo dovedite i svjedoka(e). Zaposlenici Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu ne mogu preuzeti ulogu svjedoka.

Služba za američke državljane nije u mogućnosti obaviti poslove ovjere sljedećih isprava:

  1. Ovjera javnih isprava izdanih u SAD-u (npr. rodni, vjenčani ili smrtni listovi),
  2. Medallion Signature Guarantees (U.S. Securities and Exchange Commission možete kontaktirati preko www.sec.gov),
  3. Ovjera diploma i potvrda o visokoškolskom obrazovanju stečenom u SAD-u.

Naknade: 50 američkih dolara po ovjeri (po potpisu konzularnog službenika). Plaćanje je moguće u kunama (lokalnoj valuti) ili kreditnom karticom. Plaćanje se vrši na dan ovjere u Konzularnom uredu. 

Napomena: Za javne isprave izdane u Republici Hrvatskoj, koje ćete koristiti u Sjedinjenim Američkim Državama, nadovjere (Apostille) možete zastražiti pri nadležnom općinskom sudu prema mjestu gdje je isprava/dokument sačinjena.

Napominjemo da konzularni službenici nisu ovlašteni pomagati u pripremi pravnih spisa niti mogu pružati pravne savjete.