Upravljanje motornim vozilom u Hrvatskoj

Napomena: Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a ne preuzima nikakvu odgovornost za profesionalne sposobnosti ili ugled, ili kvalitetu usluga koje pružaju entiteti i pojedinci čija se imena nalaze na sljedećim popisima. Uvrštavanje na ovaj popis ni u kom slučaju nisu preporuka Ministarstva ili američke vlade. Imena su poredana abecednim redom, a poredak u kojem se pojavljuju nema drugog značaja. Podaci koji se nalaze na listama dostavljena su direktno od strane ponuđača lokalnih usluga; Ministarstvo nije u stanju jamčiti za takve informacije.

Kada se nađu u stranoj zemlji, američki državljani mogu naići na uvjete na cestama koji se značajno razlikuju od onih u Sjedinjenim Državama. Informacije o Hrvatskoj u nastavku su opće prirode te možda neće biti točne ovisno o lokaciji ili okolnostima.

  • Sigurnost javnog prijevoza: Dobra
  • Stanje i održavanje gradskih prometnica: Dobro
  • Stanje i održavanje seoskih prometnica: Pristojno
  • Dostupnost pomoći na cestama: Pristojna

Vikendom je moguće očekivati jako zagušenje prometa na glavnim prometnicama (na primjer prema obali) i u većim gradovima tijekom špice. Parkiranje može biti otežano i skupo u središtima gradova. Vozači znaju biti agresivni. Posebice u Zagrebu, motoristi moraju obratiti pozornost na tramvaje.

Glavne prometnice su uglavnom adekvatne ali često imaju samo jedan trak u svakom smjeru, uključujući neke ceste koje vode prema i s obale. Prometnice na obali su uske i zakrčene i znaju biti skliske kada su vlažne.

Američka vozačka dozvola dostatna je za upravljanje vozilom u Hrvatskom. Ova pogodnost je valjana tijekom boravka u Hrvatskoj a može se koristiti najdulje godinu dana nakon čega je osoba dužna promijeniti američku za hrvatsku vozačku dozvolu.

Više informacija možete naći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova: http://www.mup.hr

Ograničenje brzine na hrvatski  auto cestama je 130 km, iako vozači često voze puno brže i agresivno pretječu. Zabranjena je uporaba mobilnih telefona u ruci tijekom vožnje. Skretanje na semaforu desno kod upaljenog crvenog svjetla je u Hrvatskoj strogo zabranjeno, osim u slučaju kada je upaljeno dodatno zeleno svjetlo (u obliku strjelice) koje dopušta skretanje. Na neoznačenim križanjima pravo prvenstva uvijek ima vozilo koje u križanje ulazi s desne strane. Obavezno je vezivanje na prednjim sjedalima, a putnici u vozilima koja su opremljena pojasom za vezivanje na stražnjim sjedalima iste trebaju koristiti.

Dopuštena količina alkohola u krvi u Hrvatskoj iznosi 0.50 postotaka. Policija rutinski nasumično zaustavlja vozače u smislu provjere vožnje pod utjecajem alkohola a testiranje putem alkotesta se vrši i kod najmanje prometne nezgode. Smatra se da su vozači koji odbiju alkotest automatski priznali vožnju pod utjecajem alkohola.         U slučajevima nezgoda koje su rezultirale smrću ili teškim ozljedama, hrvatski zakoni nalažu izuzimanje krvi koja se testira na postojanje alkohola ili opijata u krvi.

Vozači koji voze kroz područja na kojima su se odigravali ratni sukobi trebaju ostati na asfaltiranoj cesti kako bi umanjili rizik stajanja na mine ili druga eksplozivna sredstva taostala iz rata. Posjetite stranicu Hrvatskog centra za razminiranje gdje možete naći više informacija.

Ako ste unutar Hrvatske, hitnu pomoć na cestama i informacije možete dobiti pozivom na broj 1987 Hrvatskog autokluba (HAK). Policiju možete dobit pozivom na broj 112 ili 192, a hitnu medicinsku pomoć na 112 ili 194. Dodatne informacije o stanju na cestama i sigurnosne informacije možete dobiti od HAK-a na broju +385-72-777 777, ili emailom na hak@hak.hr ili posjetom na njihovoj web stranici, http://www.hak.hr (koja je dostupna ne Engleskom, Talijanskom i Njemačkom).

Za dodatne informacije o sigurnosti na cestama, uključujući linkove na web stranice stranih država, posjetite web stranicu Uprave konzularnih poslova Ministarstva vanjskih poslova SAD-a na https://travel.state.gov/content/passports/en/go/safety/road.html

Za konkretne informacije koje se odnose na hrvatske vozačke dozvole, inspekciju vozila, poreze i obvezno osiguranje, kontaktirajte Hrvatski nacionalni turistički ured, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, New York, NY 10118; tel. 1-800-829-4416 ili 212-278-8672; fax 212-279-8683.

Veleposlanstva ili konzulati SAD-a ne izdaju niti produžuju američke vozačke dozvole. Kontaktirajte izravno službe vaše savezne države u smislu informacija o tome kako obnoviti vozačku dozvolu ili kako podnijeti zahtjev za izdavanje iste. Informacije možete naći na: https://www.usa.gov/motor-vehicle-services.

Međunarodna vozačka dozvola je valjana jedino u kombinaciji s valjanom vozačkom dozvolom izdanom u SAD-u. Međunarodnu dozvolu treba zatražiti u SAD-u.

Američki državljani u SAD-u koji tu borave turistički ili poslovno mogu koristiti vozačku dozvolu do tri mjeseca, onoliko koliko je dopušteni boravak za svrhu turizma ili poslovnog boravka bez vize.

Američki državljani u Hrvatskoj s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom mogu koristiti američku vozačku dozvolu do dvanaest mjeseci, nakon čega moraju izvaditi hrvatsku vozačku dozvolu.

Hrvatsku vozačku dozvolu moguće je zatražiti u lokalnoj policijskoj upravi prema mjestu boravišta. Za više informacije posjetite stranicu MUP-a: https://www.mup.hr/gradjani/vozacka-dozvola.

Sljedeće dokumente je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje hrvatske vozačke dozvole:

  • Originalna američka vozačka dozvola (Napomena: američka vozačka dozvola neće biti vraćena podnositelju zahtjeva nego će biti zadržana; međutim, prema hrvatskom zakonu dozvola može biti vraćena iz “legitimnih razloga”.)
  • Prijevod vozačke dozvole s naznakom kategorije.
  • Liječnička potvrda, ne starija od šest mjeseci, iz koje je razvidna duševna i tjelesna sposobnost za upravljanje motornim vozilom.
  • Dvije fotografije, 30×35 mm
  • Obraza br. 2 (dostupan na http://policija.hr/mup.hr/UserDocsImages/voz.pdf (PDF 84 KB) (hrvatski))
  • Naknada u iznosu od 70,00 HRK (biljezi) i 35,00 HRK (naknada).