Uhićenje državljanina SAD-a

Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država državljanima SAD-a uhićenim u inozemstvu želi osigurati pošten i human tretman. Spremni smo pružiti pomoć našim građanima koji se nalaze i njihovim obiteljima unutar okvira naših ovlasti sukladno međunarodnom pravu, tuzemnim i inozemnim propisima.

Izbjegnite uhićenje u inozemstvu na način da:

 • se pridržavate zakona i propisa zemlje koju posjećujete ili u kojoj živite,
 • se informirate o propisima u inozemstvu koji se možda razlikuju od propisa u Sjedinjenim Državama. Neke informacije o Hrvatskoj možete naći na našoj web stranici s Informacijama o pojedinim državama. Kako bi se prije putovanja dodatno informirali o propisima unutar zemlje u koju putujete, kontaktirajte najbliže veleposlanstvo ili konzulat te države u Sjedinjenim Državama.

Ako ste uhićeni ili znate osobu koja je uhićena u inozemstvu:

Konzularna pomoć pritvorenim građanima SAD-a:

Kada dođe do uhićenja američkog državljanina u inozemstvu, osoba u početku može biti zbunjena i dezorijentirana. Okolnosti koje dodatno mogu otežati stvari su nepoznato okruženje, nepoznavanje jezika, običaja ili pravnog sustava.

 Kako možemo pomoći:

 • Možemo vam dostaviti popis lokalnih odvjetnika koji govore engleski jezik (PDF 392KB).
 • Kontaktirati članove obitelji, prijatelje ili poslodavca uhićenog državljanina SAD-a, uz njegovo/njezino pisano dopuštenje.
 • Redovito posjećivati zatočenog američkog državljanina te dostaviti sadržaje za čitanje i vitaminske dodatke, kada je to potrebno.
 • Osigurati da vam zatvorske službe pružaju odgovarajuću liječničku.
 • Dati općeniti pregled lokalnog kazneno-pravnog postupka.
 • Informirati zatvorenika o dostupnim lokalnim i resursima dostupnim u SAD-u koji se odnose na pomoć žrtvama kaznenih djela.
 • Ako žele, zatražiti odobrenje od zatvorskih službi za posjete predstavnika klera vaše denominacije.
 • Otvoriti OCS Trust (privremeni račun) tako da prijatelji i obitelj mogu transferirati novac uhićenim američkim državljanima, kada to dopuštaju zatvorski propisi.

Nismo u mogućnosti:

 • Osloboditi američke državljane pritvorene u inozemstvu.
 • Svjedočiti na sudu o nečijoj krivnji ili nevinosti.
 • Pružiti pravni savjet ili zastupati američke državljane pred sudovima u inozemstvu.
 • Služiti kao službeni tumači ili prevoditelji.
 • Američkim državljanima u inozemstvu plaćati troškove odvjetnika, liječenja ili druge naknade.