Flag

An official website of the United States government

Ovjera dokumenata
Javnobilježničke usluge dostupne su svim državljanima po dogovoru

Pregled

Hand signing documentJavnobilježničke usluge namijenjene su svim osobama bez obzira na državljanstvo, a obavljaju se samo po zakazanom terminu. Uobičajeno se ovjereni dokument može koristititi unutar Sjedinjenih Američkih Država, iako iznimke mogu postojati. Ako trebate ovjeru više dokumenata, trebali biste zakazati samo jedan termin. Iznos koji trebate platiti je 50 USD za svaku pojedinačnu ovjeru, kojih u jednom dokumentu može biti više. Plaćanje vršite u veleposlanstvu ili konzulatu prije same ovjere. Molimo ovdje zakažite termin za javnobilježničku ovjeru.

Na dan vašeg zakazanog termina obratiti pozornost na sljedeće:

  • Na ovjeru ponesite popunjene i nepotpisane dokumente. Čak i ako u dokumentu postoje stranice na koje ne treba stavljati potpis ili pečat, morate donijeti cijeli dokument. Predočite valjanu osobnu ispravu poput putovnice, osobne iskaznice ili vozačke dozvole. Ime na dokumentima mora biti isto kao i ime na vašoj putovnici, osobnoj iskaznici ili vozačkoj dozvoli.
  • Iznos koji plaćate je 50 dolara po pečatu javnog bilježnika.
  • Morate razumjeti dokument koji želite ovjeriti. Konzularnom osoblju nije dopušteno objašnjavati sadržaj dokumenta.
  • Ako isprava koju ovjeravate zahtijeva potpis svjedoka, morate dovesti vlastite svjedoke. Konzularno osoblje ne može svjedočiti vašim dokumentima.

Primjeri javnobilježničkih usluga koje se obavljaju bez naknade

DS-3053: Da biste ovjerili Izjavu o suglasnosti DS-3053: Izdavanje američke putovnice maloljetniku mlađem od 16 godina (PDF, 345K), pregledajte upute navedene na obrascu, provjerite informacijska polja koja se moraju popuniti i donesite svoju izvornu, valjanu, osobnu iskaznicu s fotografijom, kao i fotokopiju obiju strana. Budući da Državno tajništvo zahtijeva ovjeru obrasca, usluga se obavlja besplatno.Scales, Seal, Pen

Punomoć (vezano za zahtjev za putovnicu SAD-a): Kada oba roditelja ne mogu biti osobno prisutna podnijeti zahtjev za američku putovnicu maloljetnika, a žele odrediti treću osobu za to, mogu potpisati punomoć (POA) pred javnim bilježnikom. Ova punomoć mora sadržavati određena podatkovna polja; pogledati uzorak. Imajte na umu da su uy punomoć potrebne fotokopije obiju strana izvorne, valjane osobne isprave svakog roditelja koju je izdala Vlada. S obzirom da Državno tajništvo zahtijeva ovjeru ovog obrasca, usluga se obavlja besplatno.

Na izravan zahtjev općinske, državne ili federalne službe iz SAD-a

Na izravan zahtjev tijela strane vlade

SKLAPANJE BRAKA U HRVATSKOJ

Ako zakazujete termin za javnobilježničku ovjeru jer sklapate brak u Hrvatskoj, molimo detaljno proučite našu stranicu na temu Sklapanja braka.