Politika i povijest

Politika SAD-a u Hrvatskoj

Američki angažman u Hrvatskoj je usmjeren na poticanje demokratskog, sigurnog i tržišno orijentirano društva koje će biti snažan partner u europskim i euroatlantskim institucijama. To će unaprijediti naš cilj u uspostavi trajanog, prosperitetnog mira u jugoistočnoj Europi te doprinijeti izgradnji “cjelovite i slobodne Europe”.

Podržavamo suradnju s Hrvatskom kako bi osnažili demokratske i gospodarske reforme te pomogli u prevladavanju nasljeđa komunizma, rata i etničkih podjela. Radimo za poboljšanju lokalnih kapaciteta Hrvatske za borbu protiv terorizma, trgovine ljudima, organiziranog kriminala i korupcije. Naš cilj je osigurati da Hrvatska i dalje poduzima sve potrebne korake kako bi učvrstila svoje mjesto u zajednici demokratskih država i postala model stabilnosti, mira i suradnje u cijeloj jugoistočnoj Europi.

Potičemo punu hrvatsku potporu za provedbu Daytonskog sporazuma, uključujući i promicanje povratka izbjeglica, pune suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY), te potporu za jačanje Federacije i zajedničkih institucija u Bosni. Mi i dalje potičemo aktivno, konstruktivno sudjelovanje Hrvatske u regionalnim naporima stabilnosti, uključujući Pakt o stabilnosti i Jadranske povelje.

Sjedinjene Države su aktivno podupirale ulazak Hrvatske u NATO-u u travnju 2009. Kao NATO partner, SAD potiče sigurnosnu suradnju i pomoć za jačanje hrvatskih vojnih kapaciteta i sposobnosti za razmještaj postrojba u multilateralnim misijama u skladu sa standardima NATO-a. Posebno cijenimo naše partnerstvo s hrvatskim snagama u Afganistanu, koje se najbolje ogleda u združenom timu Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote tijekom obuke afganistanskih nacionalnih snaga.

Podržavamo građanske reforme potrebne da Hrvatska kvalificira za članstvo u EU. Pomoć je usmjerena na poticanje trajne političke reforme, veće odgovornosti prema javnosti i nadzor državnih operacija, te slobodi i neovisnosti medija. Mi i dalje radimo bilateralno, s našim partnerima u međunarodnoj zajednici, te s nevladinim organizacijama na jačanju Hrvatske demokracije i osiguranju vladavine prava te jednakih prava za sve građane bez obzira na nacionalnost, vjeru, ili mjesto podrijetla. Bitan element našeg pristupa promiče povratak izbjeglica i njihovu mirnu reintegraciju u hrvatsko društvo.

Sjedinjene Države su značajan partner u naporima Hrvatske za razminiranje ratom pogođenih područja i pomoći žrtvama mina. Pružamo izravna i odgovarajuća financijska sredstva Međunarodnoj zakladi za razminiranje kako bi Hrvatska postala zemlja bez mina.

Mi podržavamo napore hrvatske vlade za postizanje stvarne privatizacije, kontrolu javnih rashoda, poticanje stranih ulaganja, jačanje financijskog sektora, te promicanje stvaranja radnih mjesta i rasta. Sjedinjene Države pozdravile su ulazak Republike Hrvatske u WTO 2000. godine, te žele da Hrvatska nastavi poboljšanje regionalnih gospodarskih veza.

Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj aktivno promiče izvoz američkih proizvoda i podržava američke tvrtke koje posluju u Hrvatskoj. Razvoj turizma, infrastrukturna ulaganja, te planirane privatizacije trebale bi biti od interesa američkim tvrtkama. Blisko surađujemo s Vladom Republike Hrvatske prilikom objava državnih natječaja, kako bi se osiguralo ravnopravno natjecanje za američke tvrtke koje posluju u Hrvatskoj, te zagovaramo pravni i regulatorni sustav koji je fer i transparentan, pri čemu Hrvatska ispunjava svoje bilateralne i multilateralne obveze. Ako se pojave problemi, radimo kako bi se osiguralo da su obveze prema američkim tvrtkama poštovane, te ako je potrebno, američke tvrtke imaju jednakovrijedan pristup u postupku.

Nastojanja vlade SAD-a u potpori demokratizaciji, ljudskim pravima i gospodarskim reformama u Hrvatskoj pokazuju hrvatskoj javnosti prednosti dobrog upravljanja, slobodnoga tržišnoga gospodarstva i suradnje sa SAD-om i međunarodnom zajednicom. Uspješna unutarnja reforma će osnažiti daljnju integraciju Hrvatske u Europu i euroatlantsku zajednicu, uspostavljajući model za ostatak regije što doprinosi europskoj sigurnosti i prosperitetu na kojem počiva vlastita američka sigurnost i prosperitet.