Flag

An official website of the United States government

Medicinska pomoć
Pozovite 112 za pomoć lokalnih hitnih službi. Poziv na 911 bi također trebao funkcionirati na vašem telefonu.
7 Minuta čitanja
9 svibnja, 2022

Hitna medicinska pomoć

Hrvatske hitne službe možete kontaktirati na broj 112 (Poziv na 911 bi također trebao funkcionirati na vašem telefonu.). Ako se razbolite ili ozlijedite, Konzularni ured vam može pomoći da nađete odgovarajuću zdravstvenu skrb i, ako želite, možemo obavijestiti vašu obitelj i prijatelje.

Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država i Konzularnom uredu je zakonom zapriječeno da jamče za plaćanje bilo kakvih računa zdravstvenog liječenja. Međutim, ako trebate sredstva za zdravstvenu skrb, možemo vam pomoći da kontaktirate obitelj ili prijatelje da vam pošalju novac, a mi možemo pomoći kod transfera. U slučaju hitnih medicinskih stanja kada je ugrožen život, kada bi zdravstven skrb bila uskraćena bez plaćanja unaprijed, Konzularni ured može osigurati malu, kratkotrajnu pozajmicu. Međutim, korisnici takvog kredita, sukladno zakonskim odredbama, postaju predmetom ograničenja putovanja dok ne otplate pozajmicu.

UNOS LIJEKOVA ZA VLASTITE POTREBE PRILIKOM PUTOVANJA U HRVATSKU

Uvoz lijekova za osobne potrebe putnika moguć je u količinama potrebnim za liječenje do mjesec dana (pod uvjetom da su lijekove odobrila nadležna tijela (FDA) zemlje porijekla) uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepis povijesti bolesti, pismo liječnika).

Osobe koje prelaze granicu Republike Hrvatske mogu posjedovati lijek koji sadrži opojne droge samo na temelju medicinske dokumentacije (preslika recepta za lijek, prijepis povijesti bolesti ili ovjerena liječnička potvrda od ovlaštenog liječnika) i to u količini potrebnoj za 5 dana. Ako se radi o osobi koja je na supstitucijskoj terapiji ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi maligne bolesti, količina lijeka može biti do 15 dana osobne uporabe.

Iznimka od navedenog su osobe koje borave ili su u posjetu Republici Hrvatskoj a koje putuju u schengensko područje koje mogu posjedovati lijek koji sadrži opojne tvari u količini potrebnoj za osobnu uporabu do 30 dana na temelju liječničke potvrde (obiteljski liječnik) ili liječnik specijaliziran za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti o drogama).

Posjedovanje lijeka koji sadrži opojnu tvar u količini većoj od dopuštene, ili bez uredne medicinske dokumentacije, kao i neprijavljivanje posjedovanja opojne tvari, predstavlja prekršaj, a tvar se privremeno oduzima i stavlja pod carinski nadzor do okončanja prekršajnog postupka na Prekršajnom sudu zbog povrede članka 59. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Važna napomena: Sukladno Zakonu o lijekovima i Zakonu o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13) izričito je zabranjen uvoz lijekova i medicinskih proizvoda u poštanskom prometu. Takve pošiljke se vraćaju pošiljatelju. Sukladno tome, uvoz lijekova za osobne potrebe fizičkih osoba i uz propisani recept nadležnog liječnika mogu obavljati samo pravne osobe koje imaju odobrenje za stavljanje u promet uz suglasnost Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Također je važno da je sam lijek odobren za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj. Zabrana se odnosi i na besplatno pošiljanje lijekova fizičkim ili pravnim osobama iz inozemstva.