Javne dražbe

Američko Veleposlanstvo u Zagrebu povremeno nudi na prodaju rabljene automobile, kućni i uredski namještaj, električne aparate i računarsku opremu po principu zatvorenih ponuda. Javne dražbe će biti najavljivane i oglašene na ovoj web stranici. Javne dražbe su odvojene i zasebne te svaka uključuje upute i kriterije za sudjelovanje i isticanje ponuda.