Flag

An official website of the United States government

Smrt državljanina SAD-a u Hrvatskoj
10 Minuta čitanja
12 svibnja, 2022

Kako mogu zatražiti Konzularno izvješće o smrti američkog državljanina u inozemstvu?

Konzularno izvješće o smrti američkog državljanina u inozemstvu je dokument koji je potreban za podmirenje pravnih i imovinskih poslova u Sjedinjenim Državama. Služba za američke državljane Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu članovima obitelji izdaje 20 kopija ovoga dokumenta. Molimo pošaljite email na ZagrebACS@state.gov kako bi započeli postupak.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti kako bi ishodili Konzularno izvješće o smrti američkog državljanina u inozemstvu su:

 • Posljednja izdana američka putovnica ili drugi dokaz o državljanstvu; npr. uvjerenje o stjecanju državljanstva, američki rodni list, konzularno izvješće o rođenju u inozemstvu;
 • Međunarodni smrtni list prema Bečkoj konvenciji a koji izdaje matični ured u Hrvatskoj;
 • Potvrda o smrti ili otpusno pismo iz bolnice iz kojega su razvidni vrijeme i razlog smrti, a koje je potpisao lokalni liječnik koji je utvrdio smrt.

Trebat ćemo sljedeće informacije o pokojniku:

 • Broj socijalnog osiguranja (SSN);
 • Podatak o mjestu smrti: npr. naziv i adresa bolnice;
 • Ime i prezime i adresa člana najuže obitelji;
 • Ime i prezime osobe koja je u posjed uzela osobne stvari pokojnika;
 • Informacije o mjestu i vremenu pokopa ili prijenosa posmrtnih ostataka (u slučaju sahrane naziv i mjesto groblja);
 • Posljednja adresa pokojnika;
 • Zadnja adresa u Sjedinjenim Državama.

Kako mogu zatražiti hrvatski smrtni list?

Ako je smrt nastupila u bolnici u Hrvatskoj, bolnica će automatski proslijediti liječničko izvješće o smrti (Potvrda o smrti) nadležnom matičnom uredu. Ako smrt nije nastupila u bolnici, mrtvozornik će izdati Potvrdu o smrti temeljem koje će se izvršiti upis smrti u matične knjige na području gdje je smrt nastupila.

Ako nije moguće utvrditi jasan uzrok smrti, smrt je nastupila nesrećom, mrtvozornik će u suradnji s nadležnim službama zatražiti obdukciju koja je u pravilu obavezna kada su u pitanju strani državljani. Prema hrvatskim zakonima obdukcija se može obaviti bez suglasnosti obitelji pokojnika. Na obdukciju se može čekati i do četiri ili više radnih dana. Ovisno o rezultatu obdukcije, izvješće može biti proslijeđeno nadležnim službama koje mogu odlučiti naložiti istragu prije nego što je moguće izdati potvrdu o smrti.

Napomena: Članovi obitelji ili ovlaštena osoba trebaju odmah kontaktirati bolnicu i nadležnog liječnika ako postoje određeni razlozi radi kojih ne bi trebalo obaviti obdukciju.

Kako se vrši prijenos posmrtnih ostataka u Sjedinjene Države?

Ako se članovi obitelji ili pravni zastupnik pokojnika odluče na prijevoz posmrtnih ostataka kako bi bili pokopani u Sjedinjenim Državama, pogrebno društvo u Hrvatskoj mora pripremiti posmrtne ostatke za zračni prijevoz. (Napominjemo da priprema posmrtnih ostataka za zračni prijevoz ne znači da će posmrtni ostaci biti prikladni za pokazivanje rodbini po dolasku u Sjedinjene Države.)

Pogrebno društvo dostavlja potrebu dokumentaciju u Konzularni ured Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu koje priprema Konzularno pogrebno uvjerenje, Konzularno izvješće o smrti američkog državljanina u inozemstvu i Izjavu pogrebnika. Ovi dokumenti,zajedno s poništenom putovnicom pokojnik se daju predstavniku pogrebnog društva koji dostavlja posmrtne ostatke i dokumentaciju u zračnu luku za prijevoz u Sjedinjene Države.

Dokumenti koji su potrebni za prijevoz posmrtnih ostataka (u pravilu ih prikuplja pogrebno društvo):

 • Međunarodni smrti list izdan u lokalnom matičnom uredu
 • Konzularno pogrebno uvjerenje
 • Sprovodnica za prijevoz umrle osobe
 • Suglasnost za prijevoz posmrtnih ostataka
 • Potvrda o balzamaciji
 • Dozvola za pokop
 • Potvrda o smrti
 • Izjava pogrebnika
 • Kod prijevoza kremiranih ostataka, pepeo se mora prevoziti u zatvorenoj urni i mora biti popraćen Potvrdom o kremaciji koji izdaje krematorij, u kojoj se navodi ime i prezime pokojnika i da urna ne sadrži ništa osim posmrtnih ostataka.

Večina pogrebnih društava u Hrvatskoj traži plaćanje usluga unaprijed. Novac je moguće prebaciti iz Sjedinjenih Država korištenjem privatnih tvrtki, poput Western Uniona, ili putem OCS/TRUST Ministarstva vanjskih poslova ili izravnom uplatom na račun pogrebnog društva u Hrvatskoj. Za više informacija o slanju novca posjetite stranicu Sending Money to a U.S. Citizen Overseas

Pogrebna društva u Hrvatskoj

Kada američki državljanin umre u hrvatskoj, članovi obitelji ili pravni zastupnik pokojnika moraju odabrati jednu od tri opcije:

 • Lokalni ukop ($3,500 ili više, ovisno o lokaciji groblja)
 • Kremacija ($2,000 ili više, ovisno o uslugama i lokaciji)
 • Prijevoz posmrtnih ostataka ili urne u Sjedinjene Države ($3,500 do otprilike $8,500, ovisno o odredištu).

Ako se obitelj ili pravni zastupnik pokojnika odluče za prijevoz posmrtnih ostataka za pokop u Sjedinjenim Državama, hrvatsko pogrebno društvo mora pripremiti posmrtne ostatke na način kako to zahtijevaju odredbe za zračni prijevoz posmrtnih ostataka.

Popis pogrebnih društava u Hrvatskoj (PDF 192 KB)