Flag

An official website of the United States government

Smrt državljanina SAD-a u Hrvatskoj
11 Minuta čitanja
11 listopada, 2023

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Služba za usluge američkim građanima Konzularnog odjela može pomoći obitelji i/ili prijateljima u slučaju smrti američkog državljanina u Hrvatskoj. Možemo djelovati kao veza s lokalnim institucijama u dogovaranju zbrinjavanja posmrtnih ostataka. Obitelj ili pravni zastupnik moraju platiti sve troškove pogrebnog poduzeća, troškove prijevoza posmrtnih ostataka i osobnih stvari (ako je potrebno). Radit ćemo s bilo kojim pogrebnim poduzećem koje odabere obitelj kako bismo osigurali odgovarajuću dokumentaciju za otpremu posmrtnih ostataka u Sjedinjene Države. Ovdje možete naći popis nekoliko pogrebnih poduzeća koja imaju iskustva s međunarodnom otpremom posmrtnih ostataka (pogledajte dolje).

Čak i ako nije potrebna nikakva pomoć u organizaciji pogreba, smrt državljanina SAD-a, bilo da boravi u Hrvatskoj ili je turist, treba prijaviti kako bismo izdali izvješće o smrti državljanina SAD-a u inozemstvu.

Dodatne informacije o smrti državljanina SAD-a u inozemstvu dostupne su na web stranici Department of State-a.

Kako mogu zatražiti Konzularno izvješće o smrti američkog državljanina u inozemstvu?

Izvješće o smrti američkog državljanina u inozemstvu je dokument koji je neophodan za rješavanje pravnih i imovinskih pitanja u Sjedinjenim Državama. Služba za usluge američkim državljanima Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu može izdati do 20 primjeraka dokumenta najbližoj rodbini. Pošaljite email na ZagrebACS@state.gov sa sljedećim podacima:

 • Broj socijalnog osiguranja (ako je dostupan).
 • Mjesto i datum smrti: npr. ime i adresa bolnice, doma za njegu ili privatne kuće.
 • Puno ime i adresa najbližih srodnika i njihov odnos s umrlim.
 • Ime i adresa osobe koja ima skrbništvo nad stvarima pokojnika.
 • Datum i mjesto polaganja posmrtnih ostataka (u slučaju ukopa: naziv i mjesto groblja).
 • Zadnja lokalna adresa (ako postoji).
 • Zadnja adresa u Sjedinjenim Državama.

Za izradu konzularnog izvješća o smrti trebat će nam sljedeći dokumenti (obično ih dobiva pogrebno poduzeće):

 • Zadnja izdana američka putovnica ili drugi dokaz američkog državljanstva, npr. uvjerenje o naturalizaciji, američki rodni list, konzularni izvještaj o rođenju.
 • Službena potvrda o smrti koju izdaje matični ured u Hrvatskoj. (Međunarodni format prema Bečkoj konvenciji.)
 • Liječnička potvrda s datumom i satom te uzrokom smrti, koju je potpisao ovlašteni liječnik.

Kako mogu zatražiti hrvatski smrtni list?

Ako u hrvatskoj bolnici nastupi smrtni slučaj, bolnica će izdati liječnički nalaz o uzroku smrti (Potvrda o smrti – Izvješće o uzroku smrti), koji treba dostaviti matičnom uredu na području na kojemu je nastupila smrt. Ako smrt nije nastupila u bolnici, potvrda mrtvozornika (Izvješće o uzroku smrti) dostavlja se matičnom uredu na području na kojemu je smrt nastupila.

Ako uzrok smrti nije moguće odmah utvrditi ili se čini da je slučajan, mrtvozornik ima ovlasti narediti obdukciju. VAŽNO: Prema hrvatskim zakonima obdukcija se može obaviti bez pristanka najbližih srodnika pokojnika. Nalaz obdukcije ćete možda morati čekati četiri (ili više) radna dana. Ovisno o rezultatima obdukcije, slučaj će možda biti proslijeđen pravosudnim tijelima koja bi mogla odlučiti provesti daljnju istragu prije nego što bi se izdala potvrda mrtvozornika.

Napomena: Najbliža rodbina ili ovlaštena osoba treba odmah kontaktirati bolnicu i liječnika ako postoje posebni razlozi da se obdukcija ne obavi.

Kako se vrši prijenos posmrtnih ostataka u Sjedinjene Države?

Preduvjeti koje postavljaju Centri za kontrolu bolesti

Zahtjevi CDC-a za uvoz ljudskih ostataka ovise o tome je li tijelo balzamirano, kremirano ili je li osoba umrla od prenosive bolesti koja se može podvrgnuti karanteni .

U ovom trenutku, COVID-19 je zarazna bolest koja se može podvrgnuti karanteni u Sjedinjenim Državama i ostaci moraju ispunjavati standarde za uvoz koji se nalaze u 42 Kodeksa saveznih propisa, dio 71.55 i mogu se odobriti, pustiti i odobriti samo za ulazak u Sjedinjene Države pod sljedećim uvjetima:

 • Posmrtni ostaci su kremirani, ILI
 • Ostaci su propisno balzamirani i smješteni u hermetički zatvoreni lijes, ILI
 • Posmrtne ostatke prati dopuštenje izdano od strane ravnatelja CDC-a. CDC dozvola (ako je primjenjiva) mora pratiti ljudske ostatke cijelo vrijeme tijekom otpreme.

Dozvole za uvoz posmrtnih ostataka osobe za koju se zna ili sumnja da je umrla od zarazne bolesti koja se može podvrgnuti karanteni, mogu se dobiti od CDC-ovog Odjela za globalnu migraciju i karantenu pozivom CDC-ovog hitnog operativnog centra na broj 770-488-7100 ili slanjem e-pošte dgmqpolicyoffice@cdc.gov.

Dodatne informacije potražite u smjernicama CDC-a.

Lokalno pogrebno poduzeće

Ako se najbliži ili zakonski zastupnik pokojnika odluči posmrtne ostatke prevesti radi ukopa u SAD, hrvatsko pogrebno poduzeće mora pripremiti posmrtne ostatke za zračni prijevoz. (Imajte na umu da priprema posmrtnih ostataka za zračni prijevoz ne znači nužno da će posmrtni ostaci biti prikladni za pregled od strane rodbine po dolasku u Sjedinjene Države.)

Potom pogrebno poduzeće predaje potrebnu dokumentaciju Konzularnom odjelu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu, koji priprema Konzularnu potvrdu za prijevoz posmrtnih ostataka i Izvješće o smrti američkog državljanina u inozemstvu. Ovi dokumenti zajedno s poništenom putovnicom preminulog vraćaju se predstavniku pogrebnog poduzeća, koji dostavlja posmrtne ostatke i papire u zračnu luku za prijevoz u Sjedinjene Države.

Dokumenti potrebni za otpremu posmrtnih ostataka (obično ih preuzima pogrebno poduzeće):

 • Hrvatski smrtni list.
 • Konzularna potvrda za prijevoz posmrtnih ostataka.
 • Potvrda o balzamiranju ili kremiranju.
 • Dozvolu za ukop izdaju lokalne vlasti.
 • Liječničko uvjerenje o uzroku smrti, potpisano od strane dežurnog liječnika/mrtvozornika.
 • Izjava predstavnika pogrebnog poduzeća.
 • Prilikom prijevoza kremiranih posmrtnih ostataka, pepeo se mora prevoziti u zapečaćenoj urni i uz njega mora biti priložena potvrda koju izdaje krematorij.

Većina hrvatskih pogrebnih poduzeća zahtijeva plaćanje unaprijed.

Pogrebna društva u Hrvatskoj

Kada državljanin SAD-a umre u Hrvatskoj, najbliži srodnik ili zakonski zastupnik preminulog mora birati između tri opcije:

 • Pokop u Hrvatskoj (3500 dolara ili više, ovisno o lokaciji groblja),
 • Kremiranje (2000 USD ili više, ovisno o uslugama i lokaciji)
  Otpremu posmrtnih ostataka ili urne s pepelom u Sjedinjene Države (3500 USD do približno 8500 USD, ovisno o odredištu).

Ako najbliži srodnik ili zakonski zastupnik preminulog odluči posmrtne ostatke prevesti radi pokopa u SAD-u, hrvatsko pogrebno poduzeće mora pripremiti posmrtne ostatke prema potrebi za zračni prijevoz.

Popis pogrebnih društava u Hrvatskoj (PDF 192 KB)