Flag

An official website of the United States government

10 Minuta čitanja
13 prosinca, 2023

Konzularno izvješće o rođenju u inozemstvu (CRBA) – popis stavki za pripremu prijave rođenja

□ Zahtjeva za prijavu rođenja u inozemstvu (DS-2029)
 • Obrazac DS-2029, Nakon dovršetka ispišite ga jednostrano i donesite na razgovor.
 • Rukom napišite sve informacije koje je potrebno dodati ili ispraviti nakon ispisa obrasca.
 • Podnositelji zahtjeva koji koriste online CRBA aplikaciju ne trebaju popuniti ili ispisati obrazac DS-2029.
□ Zahtjev za izdavanje putovnice (DS-11)
 • Obrazac DS-11, Nakon dovršetka ispišite ga jednostrano i donesite na razgovor.
 • Unesite “000-00-0000” za broj socijalnog osiguranja.
 • Ako se jedan roditelj ne može osobno pojaviti, posjetite https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/need-passport/under-16.html i pregledajte informacije pod točkom 7.
□ Dokaz o rođenju djeteta (izvornik + 1 fotokopija)

Rodni list (Međunarodni format prema Bečkoj konvenciji – može se dobiti u Matičnom uredu u bilo kojoj jurisdikciji u Hrvatskoj). Ako je dijete rođeno izvan Hrvatske ili SAD-a, može biti potreban prijevod na engleski. Napomena: sve dok je dokument izvornik, datum izdavanja nije bitan.

□ Vjenčani list za roditelje (izvornik + 1 fotokopija)
 • Hrvatski vjenčani list (međunarodni format prema Bečkoj konvenciji – može se dobiti u Matičnom uredu u bilo kojoj jurisdikciji u Hrvatskoj) ako su vjenčani u Hrvatskoj.
 • Ako ste vjenčani u Sjedinjenim Američkim Državama: Izvornik ili ovjerena kopija vjenčanog lista koju je izdao grad/okrug/država (crkvene kopije ili kopije “nevjesta/mladoženja” neće biti prihvaćene). Provjerite ima li vaš vjenčani list datum upisa.
 • Ako ste vjenčani u drugoj zemlji: Izvornik ili ovjerena kopija vjenčanog lista koju su izdala odgovarajuća tijela u zemlji u kojoj je brak sklopljen. Možda ćemo trebati prijevod na engleski.
□ Dokaz o raskidu braka za SVE prethodne brakove za oba roditelja (izvornik + 1 fotokopija)

Dokumentacija koja dokazuje raskid/prekid prethodnog braka može biti izvornik smrtovnice ili ovjerene preslike odluka o razvodu braka. Odluke o razvodu braka mora izdati sud i moraju nositi utisnuti žig ili klasični pečat. Fotokopije koje vam pošalje odvjetnik možda neće biti originalne ovjerene kopije.

□ Dokaz o američkom državljanstvu roditelja (izvornik + 1 fotokopija)
 • Putovnica SAD-a izdana u punoj valjanosti (neistekla ili istekla)
 • Izvod iz matične knjige rođenih u SAD-u (treba sadržavati imena roditelja, pečat, potpis matičara i datum podnošenja potvrde u matičarskom uredu – bolnički izvodi iz matične knjige rođenih nisu prihvatljivi)
 • Konzularno izvješće o rođenju u inozemstvu (obrazac FS-240/FS-1350)
 • Uvjerenje o naturalizaciji
 • Uvjerenje o državljanstvu
□ Dokaz srodstva

Ako roditelji nisu bili vjenčani u vrijeme rođenja djeteta, donesite dokaz o zajedničkoj fizičkoj prisutnosti roditelja u vrijeme začeća djeteta (npr. putem pečata u putovnici, vojnih putnih naloga, itd.), kao i dokaz o njihovoj vezi prije do rođenja djeteta (npr. putem pisama, fotografija, e-mailova).

□ Osobne isprave oba roditelja (izvornik + 1 fotokopija)
 • Sljedeći su prihvatljivi dokazi o identitetu::
  • Američka ili strana putovnica (uključujući hrvatsku putovnicu)
  • Američka ili hrvatska vozačka dozvola (sa slikom)
  • Vojna iskaznica SAD-a
  • Iskaznica savezne države (s fotografijom)
  • Resident Card (“zelena karta”) iz CIS-a SAD-a
  • Državna identifikacijska iskaznica Sjedinjenih Država
  • RH iskaznica za strance
 • Za supružnike strane državljane molimo ponesite putovnicu ili hrvatsku osobnu iskaznicu.
□ Molimo da na vaš razgovort s konzulom također ponesete sljedeće
 • Dokaz o fizičkoj prisutnosti – Roditelj koji je državljanin SAD-a mora donijeti dokaz da je živio u Sjedinjenim Državama. Primarni dokazni dokumenti koji mogu dokazati vašu fizičku prisutnost u SAD-u prije rođenja djeteta uključuju: prijepise iz srednje škole i/ili fakulteta, izjave o plaćama, DD214 izjavu o odvajanju (samo za pripadnike vojske). Sekundarni dokazi mogu uključivati: račune za kreditne kartice, račune za režije, porezne obrasce, zrakoplovne karte, bivšu/sadašnju putovnicu s pečatima.
□ Naknada za prijavu
 • Kliknite ovdje ua informacije o visini naknada.
 • Podnositelji zahtjeva koji koriste online CRBA aplikaciju moraju izvršiti uplatu za CRBA online (ali će naknade za putovnicu platiti u vrijeme zakazanog termina).
□ Fotografija

Kliknite ovdje za informacije o fotografijama za putovnicu.

□ Jedan frankirani kuvert većeg formata

Kliknite ovdje za informacije o samoadresiranim omotnicama.

□ Podnošenje zahtjeva za broj socijalnog osiguranja

Imajte na umu da se zahtjev za izdavanje broja socijalnog osiguranja može podnijeti samo nakon zaprimanja originalnog konzularnog izvješća o rođenju u inozemstvu i putovnice. Da biste dobili broj socijalnog osiguranja za svoje dijete, pogledajte dodatne pojedinosti na web stranici Jedinice za federalne beneficije Veleposlanstva SAD-a u Grčkoj jer oni pokrivaju Hrvatsku za sva pitanja socijalnog osiguranja.

□ Zahtjev za promjenom imena i prezimena

Neki roditelji možda žele da CRBA ili putovnica odražavaju različito ime od onog koje se pojavljuje na djetetovu rodnom listu.

Za nebitne promjene imena (Neki primjeri nebitne promjene imena uključuju: transliteraciju, skraćivanje vašeg srednjeg imena u akronim, dodavanje imena ili srednjeg imena, itd.), pripremite izjavu pod prisegom/izjavu koju su potpisala oba roditelja u kojoj objašnjavate svoju konkretnu situaciju i zašto želite promijeniti ime djeteta. Vaša izjava/izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Za druge promjene imena možda ćete morati dostaviti izmijenjeni rodni list koji odražava promjenu imena. Ako ne možete dobiti izmijenjeni izvod iz matične knjige rođenih, ili ako lokalne matične službe ne žele izmijeniti izvod, pripremite izjavu pod prisegom/izjavu koju su potpisala oba roditelja u kojoj se objašnjavaju okolnosti, popraćena dokazom da matični ured ne može ili neće izdati izmijenjeni izvod. Konzularni službenik može zatražiti dodatne informacije.

Imajte na umu da neki zahtjevi za promjenu imena možda neće biti prihvatljivi zbog državnih propisa. Ako imate pitanja, možete se raspitati u vrijeme vašeg termina.