Flag

An official website of the United States government

Prijava rođenja djeteta i prva američka putovnica za dijete
Sve o prijavi rođenja djeteta i kako ishoditi prvu američku putovnicu za vaše dijete
8 Minuta čitanja
12 svibnja, 2022

Konzularno izvješće o rođenju djeteta u inozemstvu

Možete istovremeno podnijeti zahtjev za Konzularno izvješće o rođenju u inozemstvu (CRBA) i prvu putovnicu SAD-a za maloljetno dijete. Usluge CRBA i izdavanja putovnice možete zatražiti samo uz prethodno zakazani termin. Dijete mora biti prisutno na zakazanom terminu.

Molimo pažljivo pročitajte upute u nastavku. Ako na svoj termin ne donesete potrebnu dokumentaciju, morat ćemo obustaviti obradu zahtjeva i morat ćete zakazati drugi termin.

 • DS-2029 Zahtjev za izdavanje konzularnog izvješća o rođenju djeteta u inozemstvu (PDF 420 KB). Molimo upišite podatke u obrazac a zatim ih ispišite. Ne potpisujte obrazac dok niste u Veleposlanstvu. Mora biti potpisan u prisutnosti konzularnog službenika.
  • Napomena: Ako je dijete rođeno izvan braka s ocem državljaninom SAD-a i majkom koja nije državljanka SAD-a, a otac nije prisutan na zakazanom terminu, otac treba ispuniti DS-5507 Izjavu o fizičkoj prisutnosti ili prebivalištu, roditeljstvu i podršci i potpisati u prisutnosti konzularnog službenika ili američkog javnog bilježnika.
  • Ime i prezime podnositelja zahtjeva na CRBA zahtjevu treba odgovarati podacima o podnositelju zahtjeva u njegovom(im) ispravama o rođenju.
 • Popratna dokumentacija: Svi dokumenti moraju biti originali. Ako su vaši dokumenti na jeziku koji nije engleski, potrebno je dostaviti ovjereni prijevod na engleski. Prihvaćamo međunarodne rodne i vjenčane listove.
  • Original Croatian birth certificate, issued by local authorities. This document must show the names of the biological parents. Short form birth certificates, which do not indicate parentage, are not acceptable. Izvorni hrvatski rodni list izdaje matični ured. Ova isprava mora sadržavati imena bioloških roditelja. Sažete rodne listove koji nemaju podatke  o roditeljstvu ne možemo prihvatiti.
  • Vjenčani list roditelja (po potrebi): izvorni vjenčani list koji su izdale strane lokalne, državne ili nacionalne službe. Ako je vaš vjenčani list na jeziku koji nije engleski, ovjereni prijevod mora biti priložen uz izvornik.
  • Rješenje o razvodu braka/smrtni list (po potrebi): potrebno je pokazati raskid svih prethodnih brakova za oba roditelja. Donesite ovjerene prijevode, ako bude potrebno.
  • Dokaz o američkom državljanstvu jednoga ili oba roditelja, kao što je američka putovnica ili izvornik potvrde o naturalizaciji u SAD-u.
  • Putovnica/osobna iskaznica s fotografijom za roditelja koji nije državljanin SAD-a (po potrebi): roditelj koji nije državljanin SAD-a mora donijeti svoju putovnicu ili drugi identifikacijski dokument s fotografijom.
  • Dokaz o fizičkoj prisutnosti u SAD-u: Roditelj državljanin SAD-a mora donijeti dokaz o životu u Sjedinjenim Državama prije rođenja djeteta. Dokazi mogu uključivati školske transkripte, evidenciju o zapošljavanju, bankovnu evidenciju koja pokazuje mjesečne transakcije u SAD-u, vojnu evidenciju ili druge dokaze.
  • Naknada: Naknada za konzularnu prijavu rođenja iznosi $100 USD. Platiti možete u američkim dolarima, kunama ili kreditnom karticom.

Dodatni uvjeti za podnošenje zahtjeva za američku putovnicu:

 • Zahtjev za izdavanje putovnice, obrazac DS-11: Molimo ne potpisujte zahtjev za svoje dijete. Zahtjev ćete potpisati pred konzularnim službenikom.
 • If both parents or guardians are unable to appear in person with the child, Form DS-3053 (Statement of Consent) must be submitted by the absent parent. Ako se oba roditelja ili skrbnika ne mogu osobno pojaviti s djetetom, odsutni roditelj mora dostaviti obrazac DS-3053 (Izjava o suglasnosti).
 • Naknada: Naknada za dječju putovnicu iznosi 135 USD za djecu mlađu od 16 godina ili 165 USD za djecu stariju od 16 godina. Platiti možete u američkim dolarima, kunama ili kreditnom karticom.
 • Fotografije: Jedna fotografija u boji snimljena u posljednjih 6 mjeseci, veličine 2″ x 2″ (5 cm x 5 cm) s bijelom ili gotovo bijelom pozadinom. Digitalne fotografije načelno nisu prihvatljive. U čekaonici konzularnog odjela nalazi se foto aparat koji možete koristiti uz naknadu od 50 kuna (plaćanje samo u kunama).